Εταιρεία

Η SYCHEM A.E. είναι μία διεθνής εταιρία κατασκευής εξειδικευμένων συστημάτων για την επεξεργασία νερού καθώς και ειδικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας.
Στον τομέα που αφορά την επεξεργασία νερού, η SYCHEM είναι επικεντρωμένη στην κατασκευή συστημάτων παραγωγής πόσιμου νερού για την τροφοδοσία διυλιστηρίων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, βιομηχανιών, δήμων κ.α.

Η SYCHEM είναι η μόνη ελληνική εταιρία και μια από τις λίγες διεθνώς εταιρίες που εξειδικεύονται στην κατασκευή φορητών μονάδων αφαλάτωσης για την παραγωγή νερού υψηλής καθαρότητας για την τροφοδοσία σταθμών παραγωγής ενέργειας, μέσω της τεχνολογίας της ηλεκτροδιάλυσης. Η SYCHEM, ως η πιο εξειδικευμένη ελληνική εταιρία στον τομέα της επεξεργασίας και διαχείρισης νερού, είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός νερού στην Ελλάδα.

Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας η SYCHEM ΑΕ δραστηριοποιείται στην κατασκευή εξειδικευμένων ηλεκτρομηχανολογικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση στα έργα ανοικτής γεωθερμίας (εκμετάλλευση θαλασσινού νερού/υπόγειων υδάτων) για μεγάλες τουριστικές μονάδες και βιομηχανίες.

Η SYCHEM στα πλαίσια των ανωτέρω δραστηριοτήτων, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μέσω της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας έργων τεχνολογικής αιχμής στον τομέα της επεξεργασίας νερού, εξοικονόμησης ενέργειας και αντιδιαβρωτικής προστασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ και σε ολοκληρωμένα υβριδικά συστήματα διαχείρισης νερού και ενέργειας. Ο όμιλος SYCHEM διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον αναγνωρισμένα εξειδικευμένα γραφεία Ηλεκτρομηχανολογικών και Χημικοτεχνικών Μελετών στην Ελλάδα (Yfantis Engineering LTD).

Η εταιρία είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό της εξαγωγική και δραστηριοποιείται διεθνώς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Μέση Ανατολή, Ασία και Βόρεια Αφρική με θυγατρικές εταιρείες και εμπορικούς αντιπροσώπους σε 7 χώρες.

H SYCHEM έχει ενταχθεί στο διεθνές δίκτυο ENDEAVOUR, μη-κερδοσκοπική οργάνωση υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με μεγάλο αντίκτυπο, στο 64ο διεθνές πάνελ επιλογής (International Selection Panel – ISP) της Endeavor Global, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?