Υπερδιήθηση αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων

1. Municipal WWTP MBR-UF
1. Municipal WWTP MBR-UF
2. Municipal WWTP Ultra Filtration
2. Municipal WWTP Ultra Filtration
3. Industrial WWTP Cross-Flow MBR
3. Industrial WWTP Cross-Flow MBR

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

 &

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ (MBRUF)

 

Σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων MBRUF για παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού.

Η SYCHEM προτείνει και εγκαθιστά συστήματα επεξεργασίας τύπου MBR (membrane bio reactors) ή ως αναβάθμιση υφιστάμενων βιολογικών καθαρισμών 3-βάθμια επεξεργασία με υπερδιήθηση.  Και με τις δύο παραπάνω τεχνικές η ποιότητα του νερού πληροί τις προδιαγραφές για αστική και περιαστική χρήση καθώς και τον εμπλουτισμό υδροφορέων με γεωτρήσεις.

ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ

Επεξεργασία Βιομηχανικών Αποβλήτων

Η SYCHEM παρέχει βιομηχανικά συστήματα που επεξεργάζονται βιομηχανικά λύματα με πολύ υψηλό φορτίο ρυπαντών (COD ~70.000ppm, TSS ~40.000ppm, TN ~5.000ppm).

Ενδεικτικά αναφέρεται η εφαρμογή MBR-UF που έχει εγκατασταθεί στην μονάδα παραγωγής βιοαερίου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ για την επεξεργασία του υγρού χωνεμένου υπολείμματος έχει επιτύχει απομάκρυνση οργανικών ρύπων άνω του 95% προσφέροντας υψηλή ποιότητα νερού. Το τελικό νερό βρίσκεται εντός των προδιαγραφών για επαναχρησιμοποίηση σε εφαρμογές όπως, περιορισμένη άρδευση, αστική και περιαστική χρήση. Ενδεικτικές τιμές ποιότητας μετά την κατεργασία με την μέθοδο της υπερδιήθησης είναι TSS <5ppm , TN<40ppm.

Παρατίθεται το link με την ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7HCWz9CmBmk%3D&

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?