ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η SYCHEM αναλαμβάνει μελέτη, κατασκευή καθώς και την λειτουργία και συντήρηση μονάδων βιολογικού καθαρισμού.

Βασικές αρχές συμβατικών βιολογικών καθαρισμών.

Η τεχνολογία των βιολογικών καθαρισμών, ακολουθεί ορισμένες βασικές αρχές προ κατεργασίας και απομάκρυνσης ρύπων όπως το άζωτο και ο φώσφορος.

Η προ επεξεργασία περιλαμβάνει την απομάκρυνση στερεών απορριμμάτων με εσχαρισμό και απομάκρυνση λιπών ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία τοξικών συνθηκών ή πολύ ανταγωνιστικών συνθηκών για τις βακτηριακές κοινότητες που θα είναι απαραίτητες στο επόμενο στάδιο της επεξεργασίας.

Κατά την δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία, τα λύματα διέρχονται από κύκλους αερόβιων/ανοξικών/αναερόβιων συνθηκών με αποτέλεσμα οι διάφορες βακτηριακές κοινότητες υπεύθυνες για απομάκρυνση αζώτου (νιτροποίηση/απονιτροποίηση) καθώς και απομάκρυνση φωσφόρου να ενεργοποιούνται και να ελαχιστοποιούν την συγκέντρωση των ρύπων NO3-, NO2– και PO43– στο υγρό κλάσμα.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής διαχείρισης πόρων για επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας, είναι υποχρεωτικό ένα επιπλέον στάδιο επεξεργασίας (τριτοβάθμια επεξεργασία) ώστε το παραγόμενο νερό να υπερκαλύπτει τις παραμέτρους για επαναχρησιμοποίηση του στον αγροτικό τομέα, για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα ακόμα και για παραγωγή ύδατος που να πληροί τα κριτήρια ποσιμότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?