ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Εργοδότης: MOTOR OIL HELLAS
Ιδιοκτήτης: CORAL GAS
Περιοχή: Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
Τύπος: Υπόγειος αγωγός
Σχεδιάστηκε: N/A
Κατασκευή: 2019

Πεδίο εφαρμογής του έργου:
Προμήθεια υλικών & θέση σε λειτουργία.
παρείχαμε και θέσαμε σε λειτουργία το νέο κλίνη ανόδων με ανόδους σιδηροπυριτίου  σε ένα υπάρχον σύστημα επιβαλλόμενου ρεύματος.
Πραγματοποιήθηκε έρευνα αντίστασης εδάφους για τον εντοπισμό της σωστής θέσης του κλίνης ανόδων.

  • Άνοδος SiFeCr
  • Ηλεκτρόδιο αναφοράς

Τεχνικά δεδομένα:

  • Υποθαλάσσιος και υπόγειος αγωγός 1,2 χλμ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?