ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΧΩΝΕΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση μονάδας βιολογικής επεξεργασίας κινούμενης κλίνης με βιοενίσχυση και τριτοβάθμια επεξεργασία MBR-UF (υπερδιήθηση) χωρητικότητας 200 m3/d.
ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 2017

H SYCHEM σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και ανάκτησης νερού για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ.

Η SYCHEM παρέδωσε ένα πολυβάθμιο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που αποτελείται από σύστημα μεμβράνης βιοαντιδραστήρα cross-flow MBR με εξωτερική εγκατάσταση καινοτόμων, low fouling, μεμβρανών υπερδιήθησης του οίκου PENTAIR. Το χωνεμένο υπόλειμμα του αναερόβιου βιο-αντιδραστήρα έχει από 30.000-70.000 ppm συνολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) και περίπου 5.000 ppm ολικό άζωτο. Η δυναμικότητα του συστήματος είναι από 100 – 200 m3/d και η απομάκρυνση ρύπων υπερβαίνει το 95%. Το παραγόμενο νερό πληροί τα κριτήρια για επαναχρησιμοποίηση του για άρδευση ή διάθεση του σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.

Η παραγόμενη λάσπη αποτελεί εξαιρετικής ποιότητας βιολογικό λίπασμα, για χρήση σε βιολογικές και συμβατικές καλλιέργειες, καθώς είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά όπως φώσφορος/άζωτο/μαγνήσιο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?