ΝΕΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Εργοδότης: MOTOR OIL HELLAS
Ιδιοκτήτης: MOTOR OIL HELLAS
Περιοχή: Κόρινθος, Ελλάδα
Τύπος: Υπόγειος αγωγός
Σχεδιάστηκε: 2020
Κατασκευή: 2020

Πεδίο εφαρμογής του έργου:
Σχεδιασμός, Προμήθεια Υλικών, Εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία.

Παρήγαμε και προμηθεύσαμε ένα σύστημα καθοδικής προστασίας για υπόγειους αγωγούς.

  • Κλίνη με ανόδους μαγνησίου
  • Καλώδια
  • Εξωθερμικό υλικό συγκόλλησης και μόνωσης
  • Σταθμός ελέγχου
  • Ηλεκτρόδιο αναφοράς
  • Μονωτικές Φλάντζες

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Διάρκεια Ζωής 25 χρόνια
  • Χερσαίος αγωγός 2,7 km

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?