ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 3 ΧΛΜ

Εργοδότης: MOTOR OIL HELLAS
Ιδιοκτήτης: MOTOR OIL HELLAS- CORAL GAS
Περιοχή: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τύπος: Χερσαίος αγωγός
Σχεδιάστηκε: N/A
Κατασκευή: 2014

Πεδίο εφαρμογής του έργου:
Σχεδιασμός, προμήθεια υλικών, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία.
Σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος καθοδικής προστασίας με θυσιαζόμενες ανόδους για την προστασία από τη διάβρωση του υπόγειου αγωγού καυσίμων

  • Θυσιαστικό κρεβάτι εδάφους ανόδου
  • Σταθμός Ελέγχου
  • Σταθμός Ενώσεων
  • Ηλεκτρόδιο αναφοράς

Τεχνικά δεδομένα:

  • Υπόγειος αγωγός 3 χλμ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?