ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Εργοδότης: MOTOR OIL HELLAS
Ιδιοκτήτης: Avin Kavalas SA
Περιοχή: Καβάλα, Ελλάδα
Τύπος: Υπόγειος αγωγός
Σχεδιάστηκε: 2019
Κατασκευή: 2020

Πεδίο εφαρμογής του έργου:
Σχεδιασμός καθοδικής προστασίας, προμήθεια υλικών, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία.
Μελετήσαμε ένα σύστημα καθοδικής προστασίας με θυσιαζόμενες ανόδους και προμηθεύσαμε όλο το υλικό για τη προστασία από διάβρωση των υποθαλάσσιων και υπόγειων χαλύβδινων αγωγών.
• Θυσιαζόμενες άνοδοι, αλουμινίου και μαγνησίου
• Σταθμός ελέγχου
• Ηλεκτρόδιο αναφοράς
• Μονωτικές Φλάντζες

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Σχεδιασμός ζωής 20 χρόνια
  • Υπόγειος αγωγός 2,5 Km
  • Υποθαλάσσιος αγωγός 500m.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?